Inbound маркетинг


Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/perfectg/public_html/web/wp-content/plugins/seo-keyword-page/seo-keyword-page.php on line 546

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/perfectg/public_html/web/wp-content/plugins/seo-keyword-page/seo-keyword-page.php on line 546

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/perfectg/public_html/web/wp-content/plugins/seo-keyword-page/seo-keyword-page.php on line 546

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/perfectg/public_html/web/wp-content/plugins/seo-keyword-page/seo-keyword-page.php on line 546

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/perfectg/public_html/web/wp-content/plugins/seo-keyword-page/seo-keyword-page.php on line 546

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home/perfectg/public_html/web/wp-content/plugins/seo-keyword-page/seo-keyword-page.php on line 702

Inbound маркетинг от ПЕРФЕКТО ГРУП ЕООДInbound маркетинга е нова концепция, която е съобразена с развитието на комуникациите и в частност виртуалната реалност. Основното, което го различава от традиционният маркетинг е начина на взаимодействие с целевата аудитория. Иначе казано, привличаме аудиторията към продукта чрез съдържание, а не чрез постоянно предлагане. В своята си същност включва шест основни стъпки, за които ние можем да ви окажем съдействие:

  1. Разработване на успешна маркетингова стратегия. Маркетингът е инвестиция във вашият бизнес, а не само разход. Успешната стратегия включва правилното идентифициране на целите и задачите на организацията по отношение на пазарната и изява. Най – важният въпрос тук е: Как маркетинговата стратегия ще генерира стойност, или възвръщаемост.
  2. Създаване и поддържане на адекватен уеб сайт. Основните характеристики на добрия сайт са: Лесна навигация, професионален вид, добре оптимизиран, достъпен и през мобилни устройства и лесен за обновяване на съдържанието.
  3. Генериране на трафик. Това е есенцията на inbound маркетинга. Трафик може да се генерира чрез блогове, социални медии, добрата оптимизация и различни маркетингови мероприятия като PPC / pay per click / кампании.
  4. Преобразуване на трафика в реален интерес / потенциални клиенти /.  Създаване на атрактивни оферти, целеви страници и кампании, предизвикващи действие / Call to Action /.
  5. Преобразуване на интереса в продажби. Следене на тенденциите на целевата група, изследване на сегмента и представяне на подходящо съдържание, което ще доведе до продажба.
  6. Измерване и оценка. Измерва се и се оценява всичко: уникални посетители, трафик, географско и демографско разпределение на посещенията, гъстота на ключови думи и фрази, ангажираността на потребителите в социалните мрежи и т.н. и т.н.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

С подкрепата на WordPress and WordPress Themes, Благодарности на Live Jasmin