Posts Tagged ‘inbound маркетинг’

Inbound маркетинг

Inbound маркетинга е нова концепция, която е съобразена с развитието на комуникациите и в частност виртуалната реалност. Основното, което го различава от традиционният маркетинг е начина на взаимодействие с целевата аудитория. Иначе казано, привличаме аудиторията към продукта чрез съдържание, а не чрез постоянно предлагане. В своята си същност включва шест основни стъпки, за които ние можем […]

С подкрепата на WordPress and WordPress Themes, Благодарности на Live Jasmin